Om oss

Vilka är vi och vad är vår uppgift?

Vi är alla boende i Olofsbo delar av eller hela året. Vår uppgift är att sköta om vägar och många gränområden i Olofsbo.


Befattningar 2023-2024


        Styrelse


Ordförande Thomas Mellqvist, Sjöborrevägen12.      (vald 2022 1 år)

Tel: 070 335 8888  Epost: thomasmellqvist@gmail.com


Vice ordförande  Markus Edvinsson, Vipan 815        (vald 2023 2 år)

Tel: 070 327 8324  Epost: markus.edvinsson@gmail.com


         Kassör  Lena Davidsson, Alkan 49                             (vald 2022 2 år)

Tel: 070 241 0484 Epost: davidsson.lena@hotmail.com


Sekreterare Arne Willhammar, Gustaf Allans v. 16     (vald 2023 2 år)

Tel: 070 583 1565 Epost: willhammar@telia.com             


Tekniskt ansvarig  Daniel Edvinsson, Parallellv. 26   (vald 2022 2 år)

Tel: 070 665 2123 Epost: daniel@langhult.se


Suppleanter 

Cindy Forsén, Havsvägen 40                               (vald 2022 2 år)

Tel: 073 528 2990 Epost: info@kustparlan.com

 

Torbjörn Johansson, Karl Bengtssons v. 214       (vald 2022 2 år)

Tel: 070 297 7477 Epost: grusstig@gmail.com


Revisorer Björn Alfredsson                                          (vald 2022 2 år) 

Lars Henning                                              (vald 2023 2 år)

Herbert Sallmén

Revisorsuppleant

Peter Jensen                                                (vald 2022 2 år)

Carl-Göran Alehem                                      (vald 2023 2 år)


Valberedning     Styrelsen får utse valberedning annars fungerar styrelsen som valberedning.