Om oss

Vilka är vi och vad är vår uppgift?

Vi är alla boende i Olofsbo delar av eller hela året. Vår uppgit är att sköta om vägar och grönområden i Olofsbo.


Styrelse


Ordförande Thomas Mellqvist,  Sjöborrevägen 12. Tel:070 335 8888 thomasmellqvist@gmail.com

Vice ordförande Fredrik Ekeroth Mastvägen 3 A.  Tel:070 5496158 fredrik@fremaindustrieservice.se

         Kassör Margareta Lövgren, Vingrens väg 5. Tel:072 719 1184 margareta.lovgren.fbg@gmail.com

Sekreterare Arne Willhammar, Gustaf Allans väg 16. Tel:070 583 1565  willhammar@telia.com              Tekniskt ansvarig Daniel Edvinsson, Parallellvägen 26 Tel:070 665 2123 daniel@langhult.se


Suppleanter 

Markus Edvinsson, Vipan 815. Tel:070 3278324 markus@uvos.se

Mikael Ödman. Centralvägen 30. Tel:073 262 0330 mikael.odman@gmail.com

Cindy Forsén, Havsvägen 40. Tel:073 528 2990 cindy@kustparlan.com

Per-Inge Söderström, Allans väg 21. Tel: 076 3997 9377  peringe.soderstrom57@gmail.com

 


 

Revisorer  Kerstin Jacobsson, Herbert Sallmén

Revisorsuppleant Carl-Göran Alehem, Peter Jensen

Valberedning     Styrelsen får utse valberedning annars fungerar styrelsen som valberedning.