Ett trivsamt Olofsbo

Ett trivsamt Olofsbo


Vi har alla ett ansvar att se till att Olofsbo är både trivsamt och attraktivt att bo och vistas i och för att detta ska bli verklighet måste vi alla hjälpas åt.


Vägföreningen vill speciellt nämna följande:


Tänk på hastigheten, högst 30km/tim i Olofsbo.


Använd inte grönområdena för parkering, upplag eller transporter. (Sönderkörda vägkanter och grönområden debiteras)


Klipp gräsytan mellan din tomtgräns och gatan.


Se till att sköta postlådeställningarna och gräset runt dessa.


Städa gärna ditt närområde (gata och grönområde).


Släng inte hundbajspåsar och annat skräp på stranden, gator eller grönområden.


Parkeringen utmed Havsvägen får under sommaren 1/6 – 31/8 endast användas av badgäster och inte av stugägare.


Upptäck vår naturstig genom Olofsbo som går från Lyngenvägen till hamnen.


Meddela vägföreningens kassör när du säljer din stuga och vem som tillträder.


Ansa dina träd och häckar för att undvika olyckor


Inom triangeln A‐B-C får staket eller växtlighet inte vara högre än 80 cm över gatan.


Växlighet får inte vara lägre än måtten nedan över gång, cykel respektive körbana: