Startsida


AKTUELLT


Gräsklippning;


Vägföreningen har inför denna säsong beslutat om


en förändring av omfattnigen av gräsklippningen på


grönområdena.


För att gynna den biologiska mångfalden kommer


enbart gångstråk och randområden att klippas


regelbundet medan övriga ytor kommer att klippas


ett par gånger om året.


Förändringen kommer att utvärderas efter tre år.


*


På grund av att vi har bytt bokföringssystem, så har en del fått fel bankgiro nummer på årets fakturor.


Rätt BG-nummer är; 651 – 8880

 (Samma som tidigare)

 

Kontrollera gärna så att er faktura för 2023 är betalad.

– vi har många obetalade i skrivande stund. (230624)

 

Obs – titta gärna i er ”skräppost” då det verkar som att de många gånger har hamnat där på grund av att avsändaren av fakturorna är ny i år.


                              *


Vägföreningen tar tacksamt emot tips på vad medlemmarna vill kunna se på vår hemsida samt på vår facebooksida. Använd kontaktformuläret på sidan för era förslag.

                             *

Vi tar tacksamt emot feedback!

                             *

(Föregående års kallelse och protokoll ligger kvar tills årets kallelse och protokoll publiceras.)

Copyright @ All Rights Reserved