Startsida


AKTUELLT


Vi har fått följande beslut från kommunen som berör de permanentboende.

 

"Indraget bidrag till helårsboende i fritidshusföreningar

Enligt beslut i Kultur- fritids- och tekniknämnden, KFT 2020/650, dras bidraget till helårsboende i fritidshusföreningar in i sin helhet från och med 2021-01-01.

Verksamhetsåret 2019-2020 blir därmed sista verksamhetsåret det blir möjligt att ansöka om bidraget på 40% som betalats ut som ersättning för enskildas medlemsavgifter under 2020.

Ansökan gällande verksamhetsåret 2019-2020 måste vara Falkenbergs kommun tillhanda senast 2020-12-31.

Beslutet gäller tillsvidare."

 


Vägföreningen tar tacksamt emot tips på vad medlemmarna vill kunna se på vår hemsida samt på vår facebooksida. Använd kontaktformuläret på sidan för era förslag.

Vi tar tacksamt emot feedback.

Copyright @ All Rights Reserved