Om oss

Vilka är vi och vad är vår uppgift?

Vi är alla boende i Olofsbo delar av eller hela året. Vår uppgit är att sköta om vägar och grönområden i Olofsbo.


Styrelse


Ordförande Thomas Mellqvist,  Sjöborrevägen 12. Tel:070 335 8888 thomasmellqvist@gmail.com

Vice ordförande  Jan Adolfsson,Centralvägen 39. Tel:070 795 5805  jan.adolfsson@sweco.se

                                       

Kassör Margareta Lövgren, Vingrens väg 5. Tel:072 719 1184 margareta.lovgren.fbg@gmail.com

 Sekreterare Arne Willhammar, Gustaf Allans väg 16. Tel:070 583 1565  willhammar@telia.com

Tekniskt ansvarig Frank Andreasson, Kulingvägen 22. Tel:070 688 5029  frank.andreasson@telia.com


Suppleanter Fredrik Ekeroth Mastvägen 3 A.  Tel:070 5496158 fredrik@fremaindustrieservice.se

Mikael Ödman. Centralvägen 30. Tel:073 262 0330 mikael.odman@gmail.com

Cindy Forsén, Havsvägen 40. Tel:073 528 2990 cindy@kustparlan.com

Daniel Edvinsson, Parallellvägen 26. Tel: 070 665 2123 daniel@langhult.se


 

Revisorer  Herbert Sallmén, Kerstin Jacobsson

Revisorsuppleant Peter Jensen, Carl-Göran Alehem

Valberedning  Styrelsen utser, annars styrelsen